KURA KURA, želvy v ohrožení
KURA KURA, želvy v ohrožení

Projekt „Kura Kura – želvy v ohrožení“

Krutý osud želv oslovil i Zoo Brno a ta společně s indonéskou neziskovou nadací Yaysan Kura-Kura Nusa Penida vytvořila projekt „Kura Kura – želvy v ohrožení“, jehož cílem je zřídit vzdělávací a rehabilitační centrum pro mořské želvy na ostrově Nusa Penida, ležícího poblíž ostrova Bali v Indonésii.

Brněnská zoologická zahrada tak tímto projektem navázala na kampaň Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA), „Shellshock“, která byla příkladem iniciativy evropských zoo napomoci odvrátit želví apokalypsu.

Nositel projektu v ČR: Unie českých a slovenských zoologických zahrad (UCSZOO)

Hl. účastník projektu v ČR: Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace

Partner projektu v ČR: Veterinární a farmaceutická universita v Brně

Hlavní účastník projektu v IND: Nadace Yaysan Kura-Kura Nusa Penida

Aktivity projektu

1. Vzdělávací fáze: Vzdělávání místního obyvatelstva, školní mládeže, státních  úředníků a návštěvníků z řad zahraničních turistů. Cílem přednášek bude, aby si občané Indonésie i turisté uvědomili rozmanitost a bohatství indonéského podmořského světa a společnými silami jej chránili.

2. Záchranná fáze: Tato fáze se týká samotných želv, které se sem dostanou z černého trhu, z nelegálních obchodů a místních tržišť. Želvy budou umístěny do 12-ti karanténních bazénů, kde budou podrobeny vyšetření a základnímu veterinárnímu ošetření, či následné léčbě.

3. Rehabilitační fáze: V této fázi se želvy ocitnou v chráněném prostoru v moři. Tato část projektu bude připravena pro želvy, které úspěšně a v dobré kondici opustí záchranné a karanténní centrum.

4. Vypouštěcí fáze: Tato závěrečná a nejradostnější fáze bude hlavním cílem záchranné stanice – návrat vyléčených želv na svobodu. Budou odvezeny člunem do oblasti, kde jsou nejlepší podmínky pro jejich návrat do moře.

Geneze projektu

Rok 2004/2005

Unie českých a slovenských zoologických zahrad (dále jen UCSZOO)  společně se Zoo Brno, Zoo Praha a indonéskou neziskovou nadací YAYSAN KURA KURA Nusa Penida , založenou manželi Jeglíkovými z Brna, vytvořila projekt, jehož cílem je zřídit vzdělávací centrum pro domorodce i turisty a návštěvníky ostrova Nusa Penida, ležícího poblíž ostrova Bali v Indonésii. Centrum Kura Kura (indonésky Zachraň želvu) bude upozorňovat na nebezpečí, které hrozí sladkovodním i mořským želvám, jedné z nejohroženějších skupin indonéské fauny. Při centru vznikne i záchranná stanice/rehabilitační centrum pro želvy zabavené nelegálním obchodníkům a Kura Kura se postupně promění ve středisko integrace ochranářských aktivit ve prospěch želv, jejich životního prostředí a indonéské přírody vůbec.

Rok 2006

Veřejná sbírka – Krajský  úřad Jihomoravského kraje vydal 11. srpna 2006 osvědčení pro Zoo Brno na období od 10.9.2006 do 10.8.2009 na konání veřejné sbírky  za účelem : „Vybudování vzdělávacího centra pro obyvatele Indonésie i zahraniční turisty na ostrově Nusa Penida, Indonésie. Vzdělávání turistů, dětí v místních školách i obyvatel vesnic, výchova a příprava místních ochránců přírody. Vybudování záchranné stanice pro zabavené želvy z nelegálních obchodů.“

Rok 2007

Smlouva o sdružení – v listopadu 2007 UCSZOO, zastoupená Ing. V. Jirouškem  a Nadace YAYSAN KURA KURA Nusa Penida, zastoupená Milanem Jeglígem podepsali Smlouvu o sdružení jako „výchozí dokument pro vytvoření rámce pro zajištění realizace společného zájmu tj. vybudování, provozování a organizaci záchranného centra a programy ochrany a reintrodukce ohrožených želv Indonésie“ (citace ze smlouvy). Ve smlouvě je uvedeno, že záměrem Nadace Kura-Kura je vybudování Education Centre (vzdělávacího a záchranného centra s přednáškovými a školícími prostorami včetně demonstračních a ukázkových zařízení)  na ochranu ohrožených želv Indonésie, a to ve vesnici Toyapakeh na ostrově Nusa Penida v provincii Bali. Záměrem UCSZOO ve smlouvě o sdružení je podílet se odbornou spoluprací svých členů, zejména (nikoliv však výhradně) Zoologické zahrady města Brna, příspěvkové organizace, Zoologické zahrady hl. m. Prahy, jakož i dalších členů, na programech záchrany celosvětové fauny.

Dotace MŽP ČR – v roce 2007 žádala brněnská zoo o dotace na projekt “KURA – KURA – želvy v ohrožení“. Jednalo se o vytištění vzdělávací a propagační tiskoviny a nákup mobilní audiovizuální technika (projektor, PC, promítací plátno). Tiskoviny a audiovizuální technika sloužila pro propagaci projektu a pro vzdělávací a osvětovou činnost v České republice.

Úklid pozemku – od 1.9.2007 začal probíhat úklid pozemku, který nadace YAYSAN KURA KURA Nusa Penida získala pro vybudování centra.

Rok 2008

Návrhy vzhledu centra – zhotovení vizualizace na vybudování vzdělávacího centra s přednáškovými a školícími prostorami včetně vybudování demonstračních a ukázkových zařízení pro vybrané druhy želv.

Zahájení výstavby – V lednu byla zahájena stavba oplocení areálu a 12 karanténních bazénů, kde bude probíhat „záchranná fáze“. V září 2008 byla zahájena výstavba vzdělávacího centra, ubytování pro pracovníky stanice, laboratoří a technického zázemí.

 Rok 2009

Ukončení stavby vzdělávacího centra ve vesnici Toya Pakeh na ostrově Nusa Penida byla ukončena “první etapa” realizace projektu. Slavnostní otevření vzdělávacího centra se uskutečnilo 5. srpna 2009 za účasti prezidenta UCSZOO, Ing. Jirouška, představitelů nadace YAYSAN KURA KURA Nusa Penida a politické reprezentace provincie Bali. Ekocentrum vzniklo za přispění Ministerstva životního prostředí ČR a veřejné sbírky, kterou organizovala Zoo Brno.

Rok 2009 -2014

Probíhala jednání o získání povolení od Balai Konservasi Sumber Dava Alam (dále jen BKSDA), Nature Conservation Agency, Indonesia na provozování Rehabilitačního centra na ostrově Nusa Penida.

Rok 2014

V listopadu Zoo Brno a Nadace Yasan Kura-Kura Nusa Penida získala povolení na manipulaci se zvířaty Indonésie od BKSDA Nature Conservation Agency, Indonesia. Na základě tohoto povolení je možné zahájit činnost rehabilitačního centra. Z těchto důvodů byla vyhlášená nová veřejná sbírka na jeho dostavbu a zahájení provozu.

Rok 2015

Veřejná sbírka  – Krajský  úřad Jihomoravského kraje vydal osvědčení pro Zoo Brno na období od 1.2.2015 do 1.2.2018 na konání veřejné sbírky  za účelem :„Dostavba, vybavení a zahájení činnosti rehabilitačního centra zvířat, především na ochranu ohrožených želv Indonésie, ve středisku vybudovaném na ostrově Nusa Penida“.

Dostavba centra – práce byly zahájeny v březnu. Bylo nutno vybudovat přívod vody, kanalizaci a dostavbu a částečnou rekonstrukci 12 karanténních bazénů, které od roku 2009 již byly poškozeny. Nutné bylo vybudovat i elektrorozvody pro osvětlení prostranství kde jsou bazény umístěny. Koncem května byly zahájeny práce i na stávající budově „vzdělávacího centra Kura Kura“ – připravily se armatury pro betonové sloupy, které nahradily již totálně zdevastované dřevěné, poškozené termity. Celá budova se o patro zvýšila. V prvním patře byly vybudovány ubytovací prostory a zázemí pro pracovníky centra. Práce pokračovaly i na druhé budově – veterinární ordinaci, skladu a kanceláři pro veterináře. Dostavba centra byla financována z veřejné sbírky, kterou organizovala Zoo Brno.

Rok 2016

V současné době  brněnská zoologická zahrada, společně s Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno – usiluje o dokončení „druhé etapy“ projektu, tedy zřízení rehabilitačního centra, které po jeho dokončení hodlá Zoo Brno společně s Nadací Yayasan Kura Kura Nusa Penida spravovat. Hlavní činností rehabilitačního centra bude péče o želvy, které byly konfiskovány, nalezeny nebo odevzdány občany na území provincie Bali.

Pro dokončení “druhé etapy” je třeba získat finanční prostředky pro vybavení provozních prostor a zázemí rehabilitačního centra, určené pro obsluhu centra. Bude se jednat o vybavení:

  • veterinární ordinace chirurgickými nástroji a přístroji (včetně jejich dopravy na Nusa Penidu) dale pak vybavení kanceláře veterináře nábytkem a kancelářskou technikou.
  • ubytovacího zařízení pro pracovníky a stážisty centra. Vybavení ubytovacích prostor (nábytek, matrace, lůžkoviny…) a zázemí centra (lednička, pračka, mikrovlnná trouba, vařič, nádobí…)
  • nákup „malého“ dopravního prostředku“ (na dopravu zabavených želv z přístavu do centra)
  • PC, tiskárna, skener, připojení k internetu, fotoaparát, kamera, audiovizuální technika…
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide